Публикуване на годишен финансов отчет
Бизед ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Бизед ЕООД
Седалище:
София ул. Люлякова градина 23 а бл.56
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831828129
Управител:
Златю Златев
Главен счетоводител:
Росица КръстеваПолезни връзки:

-->