Публикуване на годишен финансов отчет
А 3 ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
А 3 ООД
Седалище:
гр. СОФИЯ БУЛ М.ЛУЙЗА 112
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG832078310
Управител:
Кирил Татаров
Главен счетоводител:
Руска ГраховскаПолезни връзки:

-->