Публикуване на годишен финансов отчет
БГ ТЕРМ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БГ ТЕРМ ООД
Седалище:
гр. СОФИЯ БУЛ АК СТ МЛАДЕНОВ 17
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG832091025
Управител:
Светозар Даскалов
Главен счетоводител:
Руска Граховска
Одитор:
Радка СепетчиеваПолезни връзки:

-->