Публикуване на годишен финансов отчет
БУЛМЕТАЛ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БУЛМЕТАЛ ООД
Седалище:
гр.Гурково,ул."Прохода" 37
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG833151220
Управител:
КОЛЬО АТАНАСОВ
Главен счетоводител:
ДЕНКА НИКОЛОВА
Одитор:
Радинка СтоеваПолезни връзки:

-->