Публикуване на годишен финансов отчет
ЕМУ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕМУ АД
Седалище:
гр.Търговище, кв.Разбойна
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG835013079
Управител:
Таню Георгиев Танев
Главен счетоводител:
Светослав Николов Георгиев
Одитор:
Георги ГеоргиевПолезни връзки:

-->