Публикуване на годишен финансов отчет
СИДЕР 94 ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СИДЕР 94 ООД
Седалище:
гр.ХАСКОВО Бул. "БЪЛГАРИЯ" №99
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG836035865
Управител:
Тенчо Йовчев Лесингеров
Главен счетоводител:
Еди Кирагос Фесчиян
Одитор:
Стоян СтояновПолезни връзки:

-->