Публикуване на годишен финансов отчет
РС транспорт ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
РС транспорт ООД
Седалище:
гр.Хасково, ул."Христо Ботев" №1 офис 430
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG836229311
Управител:
Радко Радев
Главен счетоводител:
Красен Георгиев
Одитор:
Мария ВаклиноваПолезни връзки:

-->