Публикуване на годишен финансов отчет
ВАРИАНТ 6 АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ВАРИАНТ 6 АД
Седалище:
гр.Шумен , ул.Васил Друмев 35 ап.7
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG837065369
Управител:
Николай Николов
Главен счетоводител:
Любка Петрова
Одитор:
Одитори и Ко ООДПолезни връзки:

-->