Публикуване на годишен финансов отчет
Ризов ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Ризов ООД
Седалище:
гр. Шумен, бул. Ришки проход 72
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG837081221
Управител:
Нурхан Риза
Главен счетоводител:
Милка Добрева
Одитор:
Георги ГеоргиевПолезни връзки:

-->