Публикуване на годишен финансов отчет
Линкове
Направи начална
Добави в любими
Оферта за 2016 г.
Полезно
Публикувани отчети


2007 година

2008 година

2009 година

2010 година

2011 година

2012 година

2013 година

2014 година

2015 година

2016 година
Калкулатори

Калкулатор ДДС
Уважаеми Дами и Господа,

     Предоставяме на Вашето внимание една възможност бързо и удобно да изпълните задълженията си съгласно новите изискванията на Закона за счетоводството за публикуване на Годишния финансов отчет на Вашето дружество.

     Уеб сайтът www.oditbg.com е специализирано икономическо издание за публикуване на Годишен Финансов Отчет в Интернет на фирми съгласно изискванията на Закона за счетоводството - чл. 40 ал. 1 и ал. 2.

     Закона за счетоводството предвижда големи глоби - до 2000 лв. за непубликуван на ГФО или имуществена санкция до 3000 лв.

     Публикуваните отчети се категоризират по име на фирмата в азбучен ред с възможност за търсене по първа буква, име или БУЛСТАТ.

      Всички отчети се публикуват във вида в който са заверени от Одитора с възможност за печат на принтер във формат А4.

     Публикуваните при нас отчети са достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в продължение на 5 /пет/ години от датата на публикуването им.

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ на Годишните Финансови Отчети за 2016 г.Базова публикация - документи изпретени по електронен път - 15 лв.

- Баланс;

- Отчет за приходите и разходите;

- Отчет за паричния поток;

- Отчет за собствения капитал;

- Одиторски доклад;

- Име, седалище, номер по НДР, БУЛСТАТ, Управител, Главен счетоводител, одитор.
Годишните отчети и Одиторския доклад се публикуват като сканирано копие на оригиналите в JPEG формат.

Базова публикация - документи изпретени на хартиен носител - 25 лв.

- Баланс;

- Отчет за приходите и разходите;

- Отчет за паричния поток;

- Отчет за собствения капитал;

- Одиторски доклад;

- Име, седалище, номер по НДР, БУЛСТАТ, Управител, Главен счетоводител, одитор.
Годишните отчети и Одиторския доклад се публикуват като сканирано копие на оригиналите в JPEG формат.

Пълна публикация - документи изпретени по електронен път - 25 лв.

- Баланс;

- Отчет за приходите и разходите;

- Отчет за паричния поток;

- Отчет за собствения капитал;

- Одиторски доклад;

- всички изискуеми от НСИ справки и приложения;

- Име, седалище, номер по НДР, БУЛСТАТ, Управител, Главен счетоводител, одитор.
Годишните отчети и Одиторския доклад се публикуват като сканирано копие на оригиналите в JPEG формат.


Пълна публикация - документи изпретени на хартиен носител - 35 лв.

- Баланс;

- Отчет за приходите и разходите;

- Отчет за паричния поток;

- Отчет за собствения капитал;

- Одиторски доклад;

- всички изискуеми от НСИ справки и приложения;

- Име, седалище, номер по НДР, БУЛСТАТ, Управител, Главен счетоводител, одитор.
Годишните отчети и Одиторския доклад се публикуват като сканирано копие на оригиналите в JPEG формат.


Попълнете онлайн, лесно и удобно
на финансов отчет сега!

Не губете от ценното си време.

Попълнете заявка, подайте финансовия отчет и заплатете такса - всичко онлайн за няколко минути.

 
Нагоре

Полезни връзки: