Публикуване на годишен финансов отчет
КИРИЛ СТОЙЧЕВ - 97 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
КИРИЛ СТОЙЧЕВ - 97 ЕООД
Седалище:
гр.БЛАГОЕВГРАД, ул. ИВАН МИХАЙЛОВ 58
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG101078387
Управител:
КИРИЛ СТОЙЧЕВ
Главен счетоводител:
ВЛАДИМИР ВАКЛИНОВПолезни връзки:

-->