Публикуване на годишен финансов отчет
Линкове
Направи начална
Добави в любими
Оферта за 2016 г.
Полезно
Публикувани отчети


2007 година

2008 година

2009 година

2010 година

2011 година

2012 година

2013 година

2014 година

2015 година

2016 година
Калкулатори

Калкулатор ДДС

Как да публикувате Годишен Финансов Отчет

За да публикуваме Вашия Годишен Финансов Отчет е необходимо :

1. Да ни изпратите данни за Вашата фирма по един от начините:
- по пощата: С препоръчена поща на адрес:
ПК 7200
гр. Разград
жк. "Освобождение", бл.13, ап.4
Мая Къева
- на E-mail: order@oditbg.com
- от нашата форма: форма за заявка

2. Да ни изпратите всички отчети, справки и доклади по един от начините:
- по пощата: С препоръчена поща ксероксни копия на адрес:
ПК 7200
гр. Разград
жк. "Освобождение", бл.13, ап.4
Мая Къева
- на E-mail: order@oditbg.com
от нашата форма: форма за заявка

3. Да заплатите избраната публикацията по един от начините:
-пощенски запис: гр. Разград
жк. "Освобождение", бл.13, ап.4
Мая Къева
-банков превод: Получател: МИРЕЯ ДЗЗД
Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
IBAN: BG18 UBBS 8002 1099 9836 20
BIC: UBBS BGSF
Основание за плащане: "Публикуване на финансов отчет"
- чрез ePay: с дебитна карта чрез ePay.bg
 
Също може да попълнете нашата форма за заявка за публикуване на Годишния Финансов Отчет на Вашето дружество, като уточните предпочитаните от Вас тип публикация, начин на плащане и на предаване на документите.
Годишните счетоводни отчети, справките към тях и Одиторския доклад се публикуват като сканирано копие на оригиналните документи в JPEG или GIF формат. С цел гарантиране на качеството на Вашата публикация си запазваме правото да не приемаме нечетими и/или копия с лошо качество.
Годишният финансов отчет се публикува до 5 /пет/ работни дни след полулачаване на документите и плащането.
Ние не носим отговорност за съдържанието и верността на представените от Вас документи. Нашата отговорност се свежда до това, че:
- Вашите документи ще бъдат публикувани на www.oditbg.com във вида в който са ни били представени.
- Ще бъдат достъпни в интернет за период от 5 /пет/ години на адрес www.oditbg.com.
- Ще са достъпни за всеки потребител на интернет, независимо от използвания браузър.
 
За повече информация - e-mail: info@oditbg.com

 
Нагоре

Полезни връзки: