Публикуване на годишен финансов отчет
ЕКСПРЕС СЕРВИЗ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ЕКСПРЕС СЕРВИЗ ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Рада Илиева 14, вх.А, ет.2, ап.4
ЕИК/БУЛСТАТ:
103939891
Управител:
Христинка Николова ДончеваПолезни връзки:

-->