Публикуване на годишен финансов отчет
ЕДИТРАНС АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕДИТРАНС АД
Седалище:
гр. София, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 47 км
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175284479
Управител:
ЕДМОНД ЕСАЙ ЕСАЙЯН
Главен счетоводител:
Марияна Семерджиева
Одитор:
Стефка ИлиеваПолезни връзки:

-->